Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Oesterproject Windpark Luchterduinen; Noordzeekustzone

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/18267264
Beschrijving: Platte oester, natuurherstel
Natura 2000-gebieden: Noordzeekustzone

Oesterproject Windpark Luchterduinen; Noordzeekustzone
Besluit | 25-10-2018 | PDF-Document. 371kB

Bijlagen:
Bijlage 1. Inhoudelijke overwegingen | PDF-Document. 829kB
Bijlage 2. Passende beoordeling deel 1. | PDF-Document. 15MB
Bijlage 2. Passende beoordeling deel 2. | PDF-Document. 17MB

Publicaties per maand

Laatst toegevoegd