Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) heeft per 1-1-2017 de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. Vergunningen verleend onder de Natuurbeschermingswet 1998 gelden als Wnb-vergunningen. Dit is geregeld in artikel 9.4 lid 1 en lid 2 Wnb.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is in bepaalde gevallen bevoegd om een besluit te nemen over vergunningaanvragen. Deze gevallen staan benoemd in het Besluit natuurbescherming. In de database ‘Vergunningen Wet natuurbescherming’ zijn per kalendermaand de verleende en geweigerde vergunningen te vinden, inclusief overwegingen.

Ga naar vergunningen Natuurbeschermingswet (tot 01-01-2017).
Ga naar vergunningen Wet natuurbescherming (vanaf 01-01-2017).

 

Publicaties per maand

Laatst toegevoegd