Overheid.nl| Wijziging vergunning onderhoudsbaggerwerk in de haven van Delfzijl; Waddenzee; december 2017

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Wijziging vergunning onderhoudsbaggerwerk in de haven van Delfzijl; Waddenzee; december 2017

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/17206945
Beschrijving: baggeren
Natura 2000-gebieden: Waddenzee

Wnb vergunning onderhoudsbaggerwerk in de haven van Delfzijl
Besluit | 21-12-2017 | PDF-Document. 156kB

Bijlagen:
Wnb overwegingen vergunning wijziging baggeren haven Delfzijl | PDF-Document. 460kB
Notitie def 20 dec def | PDF-Document. 26MB

Origineel besluit 06-09-2013 (DGNR-RRE/13146478)
Wijzigingsbesluit 23-11-2015 (DGAN-NB/15150621)
Wijzigingsbesluit 16-12-2016 (DGNR-RRE/13146448)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo