Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging vergunning baggeren van de vaargeul Paapsand Süd, alsmede voor het verspreiden van de vrijgekomen bagger; Waddenzee; december 2017

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/17207448
Beschrijving: baggeren
Natura 2000-gebieden: Waddenzee

Wnb vergunning Paapsand Süd
Besluit | 21-12-2017 | PDF-Document. 157kB

Bijlagen:
Wnb overwegingen vergunning baggeren Paapsan Süd | PDF-Document. 460kB
Notitie def 20 dec def | PDF-Document. 26MB

Origineel besluit 06-09-2013 (DGNR-RRE/13146448)
Verlengingsbesluit 18-12-2015 (DGAN-NB/15177896)

Publicaties per maand

Laatst toegevoegd