Overheid.nl| Wijziging Mitigatie- en Monitoringsplan uitvoering project Zeetoegang IJmond

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Wijziging Mitigatie- en Monitoringsplan uitvoering project Zeetoegang IJmond

Uitgegeven door: Ministerie van EZ
Kenmerk: DGAN-NB/ 17001400
Beschrijving: hoofdvaarwegen
Natura 2000 gebied: Noordhollands Duinreservaat (incl. het natuurmonument Duinen bij Bergen), Kennermerland-Zuid,  Westzaan,  Ilperveld – Varkensland – Oostzanerveld & Twiske,  Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Wnb vergunning; wijziging Mitigatie- en Monitoringsplan uitvoering project Zeetoegang IJmond
Besluit | 10-01-2017 | PDF-Document. 155kB

Origineel besluit 09-12-2015 (DGAN-NB/15163083)

Wijzigingsbesluit 16-11-2016 (DGAN-NB/16164611)

Wijzigingsbesluit 28-02-2017 (DGAN-NB/ 17031138)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo