Overheid.nl| Maatwerkgeul Wielingen

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Maatwerkgeul Wielingen

Uitgegeven door: Ministerie van EZ
Kenmerk: DGAN-NB/17006720
Beschrijving: hoofdwateren; verdieping
Natura 2000 gebieden: Westerschelde & Saeftinghe, Voordelta, Vlakte van de Raan (NL+B), SBZ3 (B)

Wnb; vergunning Maatwerkgeul Wielingen; Westerschelde & Saeftinghe
Besluit | 02-02-2017 | PDF-Document. 2MB

bijlagen:
Passende beoordeling en Quickscan maatwerkgeul Wielingen compleet (078844964-C) 2 november 2016
C05062_000019_Morfologisch onderzoek maatwerkgeul Wielingen_rapport_r01 (078982278-B)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo