Overheid.nl| Vliegbewegingen Helihaven Eemshaven; Waddenzee en Eems-Dollard (betwist gebied)

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Vliegbewegingen Helihaven Eemshaven; Waddenzee en Eems-Dollard (betwist gebied)

Uitgegeven door: Ministerie van EZ
Kenmerk: DGAN-NB/ 17021283
Beschrijving: hoofdvaarwegen
Natura 2000 gebied: Waddenzee en Eems-Dollard (betwist gebied)

Wnb-vergunning; vliegbewegingen Helihaven Eemshaven
Besluit | 08-02-2017 | PDF-Document. 75kB

Origineel besluit 05-10-2016 (DGAN-NB/16139765)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo