Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

TAQA Piekgasinstallatie Alkmaar

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/18001020
Beschrijving: piekgasinstallatie, gaswinning
Natura 2000-gebieden: Zwanenwater & Pettemerduinen

TAQA Piekgasinstallatie Alkmaar
Besluit | 12-02-2018 | PDF-Document. 60kB

Bijlagen:
Bijlage 1 Overwegingen | PDF-Document. 446kB
Bijlage 2 Aanvraag en natuurtoets deel 1 | PDF-Document. 20MB
Bijlage 2 Aanvraag en natuurtoets deel 2 | PDF-Document. 26MB

Publicaties per maand

Laatst toegevoegd