Overheid.nl| Stroomlijn fase 3, tranche 4, perceel 1 en 2

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Stroomlijn fase 3, tranche 4, perceel 1 en 2

Uitgegeven door: Ministerie van Economische zaken
Kenmerk: DGAN/16197207
Beschrijving: Gewijzigd besluit Wet nb Verwijderen diverse houtopstanden langs de Waal
Natura 2000-gebied: Rijntakken

Besluit gewijzigde Wet nb vergunning januari 2017
Besluit | 20-01-2017 | PDF-Document. 779kB

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo