Overheid.nl | Snelheidsverhoging traject Naarden-Bussum; Naardermeer

Overheid.nl| Snelheidsverhoging traject Naarden-Bussum; Naardermeer

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Snelheidsverhoging traject Naarden-Bussum; Naardermeer

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/18017991
Beschrijving: spoorweg; snelheidsverhoging
Natura 2000-gebieden: Naardermeer

Snelheidsverhoging traject Naarden-Bussum; Naardermeer
Besluit | 12-02-2018 | PDF-Document. 63kB

Bijlagen:
Bijlage 1; Overwegingen; Snelheidsverhoging Naarden-Bussum | PDF-Document. 135kB
Bijlage 2; Aanvraag en Passende beoordeling | PDF-Document. 6MB
Bijlage 3; PDF AERIUS Register | PDF-Document. 2MB

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo