Overheid.nl | Oesterkweekexperiment Heerenkeet

Overheid.nl| Oesterkweekexperiment Heerenkeet

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Oesterkweekexperiment Heerenkeet

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/18034651
Beschrijving: oesterkweek, experiment
Natura 2000-gebieden: Oosterschelde

Oesterkweekexperiment Heerenkeet; Oosterschelde
Besluit | 26-02-2018 | PDF-Document. 65kB

Bijlagen:
Bijlage 1. Inhoudelijke overwegingen | PDF-Document. 129kB
Bijlage 2. Passende beoordeling met aanvulling | PDF-Document. 2MB

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo