Overheid.nl| MZI Malzwin; Waddenzee

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

MZI Malzwin; Waddenzee

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/18045064
Beschrijving: mosselzaad, mosselzaadvanginstallatie
Natura 2000-gebieden: Waddenzee

MZI Malzwin; Waddenzee
Besluit | 13-03-2018 | PDF-Document. 85kB

Bijlagen:
Bijlage 1. Inhoudelijke overwegingen | PDF-Document. 122kB
Bijlage 2. Aanvraag en passende beoordeling | PDF-Document. 18MB
Bijlage 3. Berekening Aerius Calculator | PDF-Document. 120kB

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo