Overheid.nl | Garnalenvisserij; aanpassing Rottum I Oost

Overheid.nl| Garnalenvisserij; aanpassing Rottum I Oost

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Garnalenvisserij; aanpassing Rottum I Oost

Uitgegeven door: Ministerie van EZ
Kenmerk: DGAN-NB/17127908
Beschrijving: Garnalenvisserij; wijzigingsbesluit; aanpassing begrenzing Rottum I Oost ; Het Vergunningenhuis
Natura 2000-gebieden: Noordzeekustzone, Waddenzee

wijzigingsbesluit Rottum I Oost Het Vergunningenhuis
Besluit | 13-10-2017 | PDF-Document. 192kB

Origineel besluit 16-02-2017 (DGAN-NB/17023703)

Wijzigingsbesluit 27-06-2017 (DGAN-NB/17078303)

Wijzigingsbesluit 22-01-2018 (DGAN-NB/18006232)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo