Overheid.nl| Garnalenvisserij; 2017-2021

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Garnalenvisserij; 2017-2021

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/18006232
Beschrijving: garnalenvisserij; wijzigingsbesluit; zone II en vrijwillige technische maatregelen
Natura 2000-gebieden: Waddenzee, Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan, Westerschelde

garnalenvisserij_vergunning;_wijziging;_zone_II_&_technische_aanpassingen
Besluit | 22-01-2018 | PDF-Document. 120kB

Bijlagen:
bijlage 1 wijzigingsbesluit Wnb-vergunning garnalenvisserij; zone II & technische maatregelen | PDF-Document. 106kB
bijlage aanvraag 1; wijzigingsbesluit garnalenvisserij zone II & vrijwillige technische maatregelen | PDF-Document. 3MB
bijlage aanvraag 2; wijzigingsbesluit garnalenvisserij; zone II en vrijwilige technische maatregelen | PDF-Document. 93kB

Origineel besluit 16-02-2017 (DGAN-NB/17023703)

Wijzigingsbesluit 27-06-2017 (DGAN-NB/17078303)

Wijzigingsbesluit 13-10-2017 (DGAN-NB/17127908)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo