Overheid.nl| Definitief besluit 2e verlenging Wet natuurbescherming Project Stroomlijn, fase 3, spoor 4, cluster 8 Nederrijn en Lek

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Definitief besluit 2e verlenging Wet natuurbescherming Project Stroomlijn, fase 3, spoor 4, cluster 8 Nederrijn en Lek

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/18014148
Natura 2000-gebieden: Rijntakken

18014148 Def besl 2e verl verg proj Strmln Fase 3 sp 4 cluster 8 N en L geanon
Besluit | 29-01-2018 | PDF-Document. 918kB

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo