Overheid.nl| Bestrijding oesterboorder; Oosterschelde; januari 2018

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Bestrijding oesterboorder; Oosterschelde; januari 2018

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGAN-NB/18013045
Beschrijving: schelpdiervisserij
Natura 2000-gebieden: Oosterschelde

Wnb-_vergunning_bestrijding_oesterboorders
Besluit | 24-01-2018 | PDF-Document. 154kB

Bijlagen:
Wnb_overwegingen_vergunning_bestrijding_oesterboorder | PDF-Document. 486kB
Aanvulling bestrijding oesterboorder | PDF-Document. 1MB
Passende beoordeling bestrijding oesterboorder | PDF-Document. 11MB
AERIUS_bijlage_20170912155654_RwAMDFS672aL | PDF-Document. 215kB

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo