Overheid.nl | Wet natuurbescherming

Overheid.nl| Wet natuurbescherming

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) heeft per 1-1-2017 de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. Vergunningen verleend onder de Natuurbeschermingswet 1998 gelden als Wnb-vergunningen. Dit is geregeld in artikel 9.4 lid 1 en lid 2 Wnb.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is in bepaalde gevallen bevoegd om een besluit te nemen over vergunningaanvragen. Deze gevallen staan benoemd in het Besluit natuurbescherming. In de database ‘Vergunningen Wet natuurbescherming’ zijn per kalendermaand de verleende en geweigerde vergunningen te vinden, inclusief overwegingen.

Ga naar vergunningen Natuurbeschermingswet (tot 01-01-2017).
Ga naar vergunningen Wet natuurbescherming (vanaf 01-01-2017).

 

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo