Overheid.nl| Wet natuurbescherming; garnalenvisserij 2017 t/m 2022

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Publicaties per maand

Publicaties op trefwoord

Wet natuurbescherming; garnalenvisserij 2017 t/m 2022

Uitgegeven door: Ministerie van EZ
Kenmerk: DGAN-NB/17023703
Beschrijving: garnalen; visserij
Natura 2000 gebieden: Waddenzee, Noordzeekustzone, Westerschelde, Voordelta, Vlakte van de Raan

Vergunning garnalenvisserij incl. bijlage 1
Besluit | 16-02-2017 | PDF-Document. 1MB

bijlagen:
DOMUS-#17024833-v1-Bijlage_2A;_Passende_Beoordeling_garnalenvisserij;_Vergunningenhuis
DOMUS-#17024835-v1-Bijlage_2B;_actualisaties_PB;_Vergunningenhuis
DOMUS-#17024837-v1-Bijlage_2C;_additionele_informatie_aanvraag_en_PB;_garnalenvisserij;_Vergunningenhuis
DOMUS-#17024839-v1-Bijlage_3;_lijst_vergunninghouders;_garnalenvisserij;_Vergunningenhuis
DOMUS-#17024840-v1-Bijlage_4;_VisWad-gebieden;_garnalenvisserij;_Vergunningenhuis
DOMUS-#17024841-v1-Bijlage_5;_Toetsingskader_best_practise_&_beste_techniek;_garnalenvisserij;_Vergunningenhuis
DOMUS-#17024842-v1-Bijlage_6;_eisen_black_box;_garnalenvisserij;_Vergunningenhuis
DOMUS-#17024844-v1-Bijlage_7;_toestemmingsverklaring_black_box;_garnalenvisserij;_Vergunningenhuis

 

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo