Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vervallen: Vergunning onderhoudsbaggeren Paapsand Süd; Waddenzee; september 2013

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGNR-RRE/13146448
Beschrijving: baggeren
Natura 2000-gebieden: Waddenzee

Vergunning_Nb-wet_1998;_wijziging; Onderhoudsbaggeren_haven_Delfzijl;_Waddenzee
Besluit | 16-12-2016 | PDF-Document. 119kB

Origineel besluit 06-09-2013 (DGNR-RRE/13146478)
Wijzigingsbesluit 23-11-2015 (DGAN-NB/15150621)
Wijzigingsbesluit 21-12-2017 (DGAN-NB/17206945)

Publicaties per maand

Laatst toegevoegd