Overheid.nl | Vervallen: Vergunning onderhoudsbaggeren Paapsand Süd; Waddenzee; september 2013

Overheid.nl| Vervallen: Vergunning onderhoudsbaggeren Paapsand Süd; Waddenzee; september 2013

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Vervallen: Vergunning onderhoudsbaggeren Paapsand Süd; Waddenzee; september 2013

Uitgegeven door: Ministerie van LNV
Kenmerk: DGNR-RRE/13146448
Beschrijving: baggeren
Natura 2000-gebieden: Waddenzee

Vergunning_Nb-wet_1998;_wijziging; Onderhoudsbaggeren_haven_Delfzijl;_Waddenzee
Besluit | 16-12-2016 | PDF-Document. 119kB

Origineel besluit 06-09-2013 (DGNR-RRE/13146478)
Wijzigingsbesluit 23-11-2015 (DGAN-NB/15150621)
Wijzigingsbesluit 21-12-2017 (DGAN-NB/17206945)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo