Overheid.nl | Vergunning Nb-wet 1998; Onderhoudsbaggeren haven Delfzijl

Overheid.nl| Vergunning Nb-wet 1998; Onderhoudsbaggeren haven Delfzijl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Vergunning Nb-wet 1998; Onderhoudsbaggeren haven Delfzijl

Uitgegeven door: Ministerie van EZ
Kenmerk: DGNR-RRE/13146478
Beschrijving: aanpassing
Natura 2000-gebieden: Waddenzee

7820-onderhoudsbaggeren haven delfzijl.pdf
Besluit | 06-09-2013 | PDF-Document. 882kB

Wijzigingsbesluit 23-11-2015 (DGAN-NB/15150621)
Wijzigingsbesluit 16-12-2016 (DGNR-RRE/13146448)
Wijzigingsbesluit 21-12-2017 (DGAN-NB/17206945)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo