Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vergunning Nb-wet 1998; Onderhoudsbaggeren Paapsand Sud

Uitgegeven door: Ministerie van EZ
Kenmerk: DGNR-RRE/13146448
Beschrijving: Aanpassing
Gebied: Waddenzee

Bestanden:
Vergunning_Nb-wet_1998;_Onderhoudsbaggeren_Paapsand_Süd;_Waddenzee
-onderhoudsbaggeren | 2013-09-06 | PDF-Document, 833 kB

Verlengingsbesluit 18-12-2015 (DGAN-NB/15177896)
Wijzigingsbesluit 21-12-2017 (DGAN-NB/17207448)

Publicaties per maand

Laatst toegevoegd