Overheid.nl | Vervallen: Natuurbeschermingswet 1998; Delfzijl; Rijkswaterstaat; Paapsand Süd; baggeren; verlengingsvergunning 2016 t/m 2017

Overheid.nl| Vervallen: Natuurbeschermingswet 1998; Delfzijl; Rijkswaterstaat; Paapsand Süd; baggeren; verlengingsvergunning 2016 t/m 2017

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Publicaties per maand

Vervallen: Natuurbeschermingswet 1998; Delfzijl; Rijkswaterstaat; Paapsand Süd; baggeren; verlengingsvergunning 2016 t/m 2017

Uitgegeven door: Ministerie van EZ
Kenmerk: DGAN-NB/15177896
Beschrijving: baggeren
Natura 2000-gebied: Waddenzee

Verlengingvergunning-PaapsandSud
Besluit en overweging | 18-12-2015 | PDF-Document. 130kB

Origineel besluit 06-09-2013 (DGNR-RRE/13146448)
Wijzigingsbesluit 21-12-2017 (DGAN-NB/17207448)

Recente publicaties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo